Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) zijn speciaal opgeleide vrijwilligers, mannen en vrouwen met gevoel, inzicht, begrip en geduld, die thuis hulp kunnen bieden om het mensen in hun laatste levensfase mogelijk thuis, in hun eigen omgeving, te kunnen sterven.

 

Vaak kan het gezin, de partner of de familie de zware taak van de voortdurende verzorging en aandacht nauwelijks opbrengen. Dit ondanks heel veel goede wil en inzet. Men wil het zo graag, maar soms schiet men aan kracht en dikwijls aan ervaring tekort.

Een vrijwilliger van VPTZ kan u de helpende hand bieden.

Telefoon:
E-mail:
Website

06-14990719
coordinator@vptzmm.nl
www.vptzmm.nl