Klachten

F7DEC53F-922A-439B-A970-DD54871BBC34

Klachtencommissie – v.l.n.r. dhr. mr. H.J. van Werven,   mw. drs. G.E. Veneman

Klachten?  Blijf er niet mee zitten!

Klachtenprocedure Gezondheidscentrum Maarn

De hulpverleners en andere medewerkers van het gezondheidscentrum doen hun best iedereen zo goed mogelijk te behandelen. Toch kan het gebeuren dat iets niet naar wens verloopt. Wanneer u aangeeft, dat u ontevreden bent, kan gezocht worden naar een oplossing.

Wat te doen bij een klacht?
  • Bij voorkeur uw opmerkingen en suggesties mondeling voorleggen aan de betreffende hulpverlener of medewerker;
  • Vindt u het moeilijk om de betreffende hulpverlener/leidinggevende aan te spreken, dan kunt u voor coördinatie van de klacht de projectleider benaderen: T 0343-441678;
  • Desgewenst kunt u anoniem de folder ‘Laat het ons weten’ invullen en deponeren in de bus in de wachtkamer bij de huisartsen. De folder vindt u op de balies.

Leidt dit alles niet tot een oplossing of wilt u zich liever niet tot de betreffende hulpverlener wenden, dan kunt u uw klacht indienen bij

  • de klachtencommissie van de Stichting Gezondheidscentrum (zie gegevens onder contact).

De onafhankelijke klachtencommissie doet een uitspraak op basis van een op schrift gestelde klacht. De mogelijkheid bestaat om een oriënterend gesprek met de klachtencommissie te voeren voordat u de klacht schriftelijk indient. De leden van de klachtencommissie zijn tot geheimhouding verplicht. De klachtencommissie bestaat uit drie leden, waaronder een jurist en een arts.

Tenslotte kunt u uw klacht indienen bij een externe klachteninstantie. Zeer ernstige klachten behoren te gaan naar

  • de Inspectie voor de Gezondheidszorg, of
  • het Regionaal Tuchtcollege.

De klachtencommissie van de Stichting Gezondheidscentrum zal u daar ook op wijzen.

Download de Klachtenregeling.

Contactgegevens

Klachtencommissie

Adres:
E-mail:

p.a. Raadhuislaan 3, 3951 CH Maarn
klachten@gezondheidscentrummaarn.nl