Stichting Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen

Doelstelling

Het bevorderen van eerstelijns hulp- en zorgverlening aan cliënten van het gezondheidscentrum.
Het bestuur van de stichting vergadert gemiddeld vijf keer per jaar en gebruikt deze vergaderingen onder meer voor het vaststellen van beleid om de doelstellingen te realiseren.

Samenwerking

Voor de medewerkers van het gezondheidscentrum betekent dit dat er alles aan wordt gedaan om een optimale samenwerking tussen alle betrokken disciplines te realiseren.
Vanuit deze basis kunnen zorgverleners eenvoudiger afspraken maken, effectief verwijzen en goede informatie geven over het behandelingstraject.

Manager bedrijfsvoering

Ter ondersteuning van de samenwerking is een Manager bedrijfsvoering aangesteld. Deze is in dienst van Stichting Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen. De Manager Bedrijfsvoering ondersteunt het bestuur op het gebied van organisatie, management, projectmanagement, samenwerking  en kwaliteit.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen bestaat uit vier leden: een voorzitter / secretaris en een penningmeester. Daarnaast zijn er twee algemene bestuursleden.

Samenwerkingsovereenkomst
De samenwerking tussen de stichting en de zorgverleners (praktijken/disciplines) van het gezondheidscentrum is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Werkzaamheden

Het bestuur voert onder meer overleg met de zorgverleners die in het gezondheidscentrum zijn gevestigd en heeft nauw contact met de klachtencommissie. Daarnaast richten activiteiten zich op communicatie met de bevolking, huisvesting, financiën, samenwerking in de regio en het algemeen landelijk gezondheidsbeleid. Tevens heeft het bestuur overleg met de zorgverzekeraar o.a. over de kwaliteit van de zorg.

Contactgegevens

Bestuursleden:

E. Meijer, voorzitter
L. Halsema, penningmeester
G. van Noppen, secretaris
C. Janmaat, bestuurslid

Adres:
Stichting Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen
Raadhuislaan 3
3951 CH Maarn

Projectleider: 
Marjon Mennink
06-53383563
manger@huisartsenmaarn.nl