Multi-disciplinaire samenwerking

In het Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen wordt multidisciplinair samengewerkt. Deze intensieve samenwerking heeft geleid tot de ontwikkeling van een aantal specifieke zorgprogramma’s.

Zorgprogramma’s

Onze zorgprogramma’s zijn altijd gebaseerd op de standaarden van de deelnemende disciplines. Regelmatig komen afgevaardigden van de disciplines bij elkaar om de zorgprogramma’s te evalueren en aan te passen aan nieuwe behandelinzichten.

Diabetes mellitus

Klachten die op diabetes wijzen zijn o.a. vermoeidheid, dorst en gewichtsverlies.

Hartfalen

Bij hartfalen pompt het hart te weinig bloed rond waardoor bijvoorbeeld klachten
optreden als vermoeidheid, kortademigheid en opgezette voeten.

COPD

COPD is een ongeneeslijke ziekte, met benauwdheid en afgenomen
inspanningsvermogen als belangrijkste kenmerken.

Cardiovasculair risicomanagement

Voor mensen met een hoge bloeddruk, overgewicht, rokers boven de 40 en mensen met hart- en vaatziekten in de familie.

Ziekenhuisopname

Wat u actief kunt doen om de tijd vóór en na uw ziekenhuisopname goed door te komen.

Polyfarmacie

Voor patiënten die meer dan vijf verschillende medicijnen per dag gebruiken, vooral ouderen met een chronische ziekte.

Kind in ontwikkeling

Het kan de ouders of hulpverlener opvallen dat de ontwikkeling van een kind niet helemaal bij de leeftijd past.

Depressie

Voor mensen met een lichte tot matige depressie.

Wat wij anders doen

Een vorm van hulpverlening, die is gebaseerd op onderlinge afspraken en samenvoeging van behandelingen ten behoeve van patiënten met aandoeningen, die meestal chronisch van aard zijn. Het uitgangspunt is, dat de patiënt zich samen met de hulpverleners haalbare doelen stelt en stappen onderneemt die bij hem/haar passen om de gezondheidsproblemen te lijf te gaan.

Zelfmanagement van de patiënt loopt als een rode draad door alle zorgprogramma’s heen. Met de nadruk op een gezonde leefstijl, die het herstel of welzijn bevordert. De zorgprogramma’s zijn altijd gebaseerd op de standaarden van de deelnemende disciplines. Regelmatig komen afgevaardigden van de disciplines bij elkaar om de zorgprogramma’s te evalueren en aan te passen aan nieuwe behandelinzichten.