Doelstelling

Het is onze doelstelling om eerstelijns hulp- en zorgverlening aan alle patiënten van ons gezondheidscentrum te bevorderen.

Samenwerkingsovereenkomst

De samenwerking tussen de stichting en de zorgverleners (praktijken/disciplines) van het gezondheidscentrum is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Voor de medewerkers van het gezondheidscentrum betekent dit dat er alles aan wordt gedaan om een optimale samenwerking tussen alle betrokken disciplines te realiseren. Vanuit deze basis kunnen zorgverleners eenvoudiger afspraken maken, effectief verwijzen en goede informatie geven over het behandelingstraject.

Ons centrum in cijfers

Ingeschreven patiënten

Medewerkers

Disciplines

Locaties

Bestuursleden

=

Robbert Keppel

Voorzitter

=

Gonda van Noppen

Secretaris

=

Anne van den Essenburg

Penningmeester

=

Ernst-Jan Wind

Manager

Werkzaamheden

Het bestuur van de stichting vergadert gemiddeld vijf keer per jaar en gebruikt deze vergaderingen onder meer voor het vaststellen van beleid om de doelstellingen te realiseren.

Het bestuur voert onder meer overleg met de zorgverleners die in het gezondheidscentrum zijn gevestigd. Daarnaast richten activiteiten zich op communicatie met de bevolking, huisvesting, financiën, samenwerking in de regio en het algemeen landelijk gezondheidsbeleid. Tevens heeft het bestuur overleg met de zorgverzekeraar o.a. over de kwaliteit van de zorg.